top of page

טיפול משפחתי

קשרים בתוך המשפחה לעיתים מסתבכים במהלך השנים. רגשות של כעס, אכזבה, כאב ובדידות עלולים לתפוח. ריבוי הקולות והרגשות יכול להקשות על יצירת שיח בונה ומקרב בין בני המשפחה.

לעיתים משבר במשפחה טורף את הקלפים- התמודדות עם אבדן ושכול, בן משפחה עם צרכים מיוחדים או מתמודד נפש, בעיות בריאותיות או טראומה מהעבר או ההווה.. 

בטיפול המשפחתי המטרה היא ליצור שיח קשוב ומאפשר בין בני המשפחה. כל אחד יכול לבטא את הרגשות שלו ולהרגיש מובן על ידי האחרים. מעבדים יחד חוויות קשות, שינויים, רגשות מורכבים. ההכרה הרגשית בכל אחד ואחת ובקול הייחודי שלו ושלה- היא הבסיס עליו ניתן  לבנות יחסים וקשרים משפחתיים שיש בהם יותר קרבה, אמון ופתיחות. 

המפגשים הטיפוליים יכולים להתמקד בקשר בין כל בני המשפחה, בין הורים לילד אחד או בין אחים. 

bottom of page